Magnetoterapie

Magnetoterapie aneb léčba pomocí nízkofrekvenčního magnetického pole

Léčba pomocí magnetizmu

V rehabilitacích člověka ve smyslu zdravotním jde téměř vždy o působení na tělo tak, aby došlo k obnově přirozených funkcí bez nutnosti zásahu zvenčí. Toto je krásná definice, která v praxi znamená, že se terapeut spolu s lékařem dohodnou na tom, jaká terapie klientovi pomůže dostatečně efektivně. Společně zkonzultují možné konflikty s kontraindikacemi, které si klient sebou nese. To vše na základě znalostí a zkušeností se všudypřítomným nejlepším vědomím a svědomím.

Jelikož magneto-terapie se nachází někde na pomezí moderní a alternativní medicíny dochází často k aplikacím magnetu i na některé z výše uvedených kontraindikací, ale vždy po konzultaci s lékařem. Pokud tedy rádi projdete magnetoterapii i bez doporučení lékaře a bez dotace zdravotní pojišťovny jako samoplátce, projděte si důkladně tyto kontradikce, přes které fyzioterapeut magnetoterapii bez lékařského pokynu provést nemůže.

Kontraindikace Magneto terapie

 • Těhotenství
 • Nádorové onemocnění
 • Aktivní tuberkulóza
 • Juvenilní diabetes
 • Tyreotoxikóza
 • Krvácení z trávicího systému
 • Závažné infekce
 • Přítomnost elektronických implantátů (kardiostimulátor)

Indikace magnetického pole v léčebném procesu

Zde jsou naopak doporučené indikace, pro které je vhodné si na magnet dojít, přes pojišťovnu na doporučení vašeho obvodního lékaře nebo specialistů (neurolog, ortoped atd.) Dojít však můžete i na základě svého vlastního uvážení  viz. ceník

 • Opožděné hojení zlomeniny
 • Pseudoartróza
 • Osteoporóza
 • Degenerativní onemocnění kloubů
 • Revmatoidní artritida
 • Ulcerace a trofické změny na bérci
 • Bakteriální infekce kůže a měkkých tkání
 • Keloidy
 • Stav po mozkové mrtvici
 • Hemikranie a vazomotorické bolesti hlavy
 • Funkční poruchy hlavových a periferních nervů
 • Roztroušená skleróza
 • Infekční onemocnění rohovky
 • Atrofie zrakového nervu
 • Arteriální hypertenze
 • Ischemická choroba srdeční
 • Hypersenzitivita tlustého střeva
 • Chronická pankreatitida

O magnetoterapii

Z historie je magneto-terapie používaná od nepaměti. Jako největší příklad uvedeme Hippokratovu nemocnici.

Hippokrates, autor lékařského slibu a otec moderní medicíny založil institut z části univerzitu a zčásti nemocnici. Zde se umění lékařské předávalo, vykonávalo, zlepšovalo a vynalézalo zároveň. To vše se dělo několik století před Kristem v Řecku.

Magnety zde byli součástí nejen léčebných procesů nýbrž i jako pomocníci v místech kde se uchovávali lékařský materiál a nástroje.

Protože z Hippokratovy nemocnice čerpá moderní medicína stále. Pokračuje v odkaze Hippokrata, stále zkoumá a vylepšuje to, co již tisíce let pomáhá. Máme stále modernější a dokonalejší přístroje a pomocníky pro nápravu zdravotního stavu klienta a pro magnetoterapii je tomu také tak.

My máme jak vám pomoci

Magnetor plus, je špičkové zařízení vyzařující pulzní, nízkofrekvenční magnetické pole, které pomáhá napravit přirozené funkce těla. Spolu s tímto magnetickým zařízením máme i další možnosti léčby. Léčením pomocí fyzikálních jevů, tedy fyzioterapie používá magnetizmu, jemných elektrických proudů, ultrazvuku, vodních proudů a hlavně tedy léčebného tělocviku a speciálních masážních technik. Tím vším můžeme, zde pomáhat a rádi vás přijmeme.

Cena Magnetoterapie pro samoplátce

Magneto terapii ( fyzikální terapii) lze objednat nad rámec hrazeného pojišťovnou, jako nástavbu léčebných vašich procesů nebo v rámci preventivní medicíny.

Jak to zajistit sobě nebo osobě, o kterou pečuji? Jednoduše. Stačí si zavolat a objednat vhodný a dostupný termín vstupní prohlídky, kde zhodnotíme vhodnost terapie, probereme kontraindikace a nastavíme plán terapií a případně kontrol, kde zhodnotíme průběh.

 • Vstupní vyšetření (45 min)                         ………………..   525 Kč
 • Fyzikální terapie (15 min)                          ………………..    175 Kč
 • Cyklus 6 terapií (6 x 15 min)                      ………………..    999 Kč
 • Cyklus 12 terapií (12  x 15 min)                 ……………….. 1.999 Kč
 • Průběžná/výstupní kontrola (30 min)    ………………..    350 Kč